مدت خواب در کودکان

 

مدت خواب نوزادان

طول مدت خواب نوزادان چقدر است؟در جواب این سوال  باید گفت بعد از هفته اول تا سن 2 ماهگی نوزادان بطور متوسط

  13الی  13.5 ساعت می خوابند ولی این زمان بین 10الی 19 ساعت متغیر است ودر صورتیکه وزن گیری نوزاد نرمال

باشد این مدت خواب طبیعی تلقی می گردد.نوزادان دوره های 1-2ساعت بیداری دارند.

نوزادان نارس (وزن کمتر از 2.5 کیلو ) بیشتر می خوابند.

 کودکان که شیر فرمولا (خشک) می خورند  بیشتر می خوابند.شیر فر مولا دیر هضم تر بوده و دیرتر از معده تخلیه می گردد

لذا نوزاد دیرتر گرسنه شده و خواب سنگین تری دارد.

از 13 ساعت خواب 8/5 ساعت در شب و 5/5 ساعت در روز می باشد.

در سن 2تا 12 ماهگی مدت خواب کمتر می گردد و 9 تا 10 ساعت در شب و 3 تا4 ساعت هم به صورت چرت زدن ذر

  24 ساعت می رسد .

در نوپایان (todller) یعنی سن 1تا 3 سالگی  کل مدت خواب در شبانه روز 9/5 تا 10/5 ساعت می باشد .

در سنین قبل از مدرسه preschool  یعنی  3 تا 5 سالگی در شبانه روز 9تا 10 ساعت می خوابند و یک چرت نیم روزی

کوتاه دارند .

ونهایتا سن بیش از 12 سالگی  (Teenage )   مدت خواب در شبانه روز 7الی 7/5 میرسد .در این سن 20درصد کودکان

نیاز به خواب تا 9 ساعت دارند.